Bestuurszaken

De doelstelling van LAS is het om als Soester politiek onafhankelijke groepering ons politieke programma te verwezenlijken en daarmee het beleid van de gemeente (mede) te bepalen.

Het bestuur van LAS bestaat bestaat uit:

  • Peter ter Velde (Voorzitter)
  • Marianne Krom-De Ron (Secretaris/Penningmeester)
  • Rob Wetzels (Algemeen bestuurslid)

Naast de fractie- en bestuursleden kent LAS deelnemers die ons een warm hart toedragen en die vanuit betrokkenheid met Soest en vanuit hun kennis en expertise regelmatig aanschuiven rond actuele (of minder actuele) thema’s.

Financiële zaken:

LAS is geen vereniging in de klassieke zin hiervan. Leden zijn bij LAS ‘deelnemers’ hetgeen een actieve betrokkenheid betekent. Eenieder binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Dit heeft ook een weerslag op de financiën binnen LAS. De traditionele contributie als lid van LAS kennen wij als zodanig dan ook niet.

Dit neemt niet weg dat er van tijd-tot-tijd middelen nodig zijn om de activiteiten van LAS te bekostigen. Dit gebeurt door middel van donaties door alle LAS deelnemers. Spontaan of na overlg. Daarmee stelt LAS de actieve betrokkenheid en feedback van haar deelnemers zeker.

Links naar de volgende documenten: