Meedoen

LAS is geen politieke vereniging zoals de andere politieke partijen. Leden zijn bij LAS “deelnemers”. Inwoners van Soest die op één of andere manier betrokken willen zijn bij ons gedachtengoed en daar een bijdrage aan willen leveren.

Als actief of slapend lid

Volgens LAS is lokale politiek er ten behoeve van en voor (dienaarschap aan) de lokale gemeenschap. Dat vraagt om (actieve) participatie, zeker in de huidige veranderende tijd. Dat betekent dat LAS ook hier niet een traditionele politieke partij wil zijn, waaraan kiezers eens in de vier jaar op basis van de idee ‘representatieve democratie’ hun stem en mandaat geven en vervolgens nauwelijks meer bij de lokale politiek betrokken zijn, behalve wanneer eigen belangen en behoeften in het geding zijn.
Samen bouwen aan een super vitaal en duurzaam Soest vergt van de ingezetenen een meer actief ‘participatief politiek engagement’. LAS wil geïnteresseerden hierin een passend en betrokken platform bieden, waarbij ideeën rechtstreeks kunnen worden ingebracht. Leden kunnen van tijd-tot-tijd ook deelnemen aan door LAS georganiseerde groepsgesprekken/dialogen over actuele thema’s of specifieke actuele vraagstukken.
Het bovenstaande vertaalt zich ook in de LAS-opvatting over lidmaatschap: dat is bij voorkeur een aktief lidmaatschap waarbij leden mee onderzoeken en richting, strategie en beleid bepalen en helpen bij het uitdragen en uitvoeren daarvan. Een traditioneel slapend lidmaatschap mag uiteraard ook, maar dat vindt LAS ook een beetje een gemiste (burger)kans. Lid-zijn kost € 20,– per jaar en kan dus nauwelijks een drempel voor (actief of passief) meedoen opleveren.

Als sponsor

Om haar goede werk te kunnen doen kan ook LAS niet helemaal zonder financiële middelen. Daarom staan we ook open voor ingezetenen (inwoners, bedrijven, andere organisaties) die ons niet middels een lidmaatschap financieel willen steunen maar wel met een financiële ‘sponsor’bijdrage, hoe klein of groot ook.

Als geïnteresseerde

Bent u nog niet toe aan het u verbinden met of instappen bij LAS, maar wilt u wel op de hoogte worden gehouden over de activiteiten van LAS, dan kunt u zich ook aanmelden als geïnteresseerde. U wordt dan opgenomen in de LAS-community en periodiek op via de LAS-Nieuwsbrief de hoogte gehouden van LAS-zaken.

Als praktijkondersteuner

LAS streeft naar goede kennis over wat er leeft bij haar leden, geïnteresseerden en breder in de Soester samenleving. Wilt u LAS in dit kader helpen, geef u dan op als ‘informant’. LAS zal u dan op enig moment persoonlijk benaderen met een verzoek om deel te nemen aan een ‘survey’ (veldonderzoek).
LAS wil ook graag goed gebruik maken van in de samenleving aanwezige specifieke deskundigheid