14.3 C
Soest, NL
zondag, 19 september 2021
Gepubliceerd: 07/03/2014 Veranderen én verbinden, dat is LAS Lokaal Anders Soest staat voor veranderen en verbinden. Het veranderen van het politieke leefklimaat door als politiek verbindingen te leggen met de inwoners, ondernemers en Soester instanties, zoals bijvoorbeeld de stichting Balans, die...
Gepubliceerd: 10/03/2014 Waar staat LAS als het gaat om slepende zaken als het gaat om bijvoorbeeld verkeer (denk aan ontsluitingswegen Ossendamweg ontsluiting richting polder of rondweg door de polder) ik lees dat jullie voorstander zijn van meer inzet van BOA's,...
Gepubliceerd: 10/03/2014 Elke vier jaar stuivertje wisselen tussen de partijen van de meeste bomen en die van de meeste stenen. Er zijn telkens zoveel rekeningen te vereffenen, dat een goede samenwerking in de raad welhaast onmogelijk is. Een oppositie die,...
Tijdens de afgelopen campagneweken werden kandidaat-raadsleden regelmatig geconfronteerd met de vraag: “Beschikken lokale partijen wel over voldoende bestuurlijke kwaliteiten?”  Deze vraag is ingegeven door campagnestrategen van de landelijke partijen. Hiermee proberen zij kiezers van het stemmen op lokale partijen af te...
In reactie op het stemadvies, gegeven door de Klankbordgroep Soest Zuid, www-klankbordsoestzuid.webklik.nl, schreven wij in hun gastenboek. Het standpunt van Lokaal Anders Soest: Het geld vanuit Den Haag, eerder uitsluitend te gebruiken voor een tunnel, mag inmiddels lokaal anders ingezet worden....
De nieuwkomer met een compleet programma LAS ís anders, zegt Hans Boks, partijleider van Lokaal Anders Soest In het voorjaar van 2013 ontstond Lokaal Anders Soest om de politiek open te breken, waar dat van binnenuit bij de grootste oppositiepartij onmogelijk...
Wij gaan het ánders doen in Soest  en willen meer verbinden! Anders door krachten te bundelen, het bestuur naar de inwoners te brengen en sámen te investeren in een sterker en mooier Soest.  LAS ziet kansen en wil deze benutten,...

Poppenkast

Het kan raar lopen in het college.. Na de sloop van het Dorpshuis in Soesterberg wordt met smart gewacht op een nieuw sociaal cultureel centrum. Hiervoor waren 2 locaties mogelijk: de marechausseekazerne of nieuwbouw op het evenemententerrein. In oktober 2013 is...
De fractie van LAS krijgt met regelmaat deze vraag. Wij willen graag helpen, maar stemmen doet u zelf! Deze verkiezingen lijken, nog nadrukkelijker dan de gemeenteraadsverkiezingen, vooral landelijke verkiezingen te zijn. Naast veiligheid, werkgelegenheid en vooral de vraag “Kabinet stoppen...
Was het maar zo gemakkelijk Grote woorden van politici werken averechts Het begon met een tweet van een wethouder over rotzooi en vernielingen op de Eng. Stukken in de landelijke kranten volgden. En daarna kwamen de hardliners uit de raad in...