14.3 C
Soest, NL
zondag, 18 april 2021
De nieuwkomer met een compleet programma LAS ís anders, zegt Hans Boks, partijleider van Lokaal Anders Soest In het voorjaar van 2013 ontstond Lokaal Anders Soest om de politiek open te breken, waar dat van binnenuit bij de grootste oppositiepartij onmogelijk...
(Verder meepraten over het) Verkeersplan Soest Zuid In het Verkiezingsprogramma 2014 van Lokaal Anders Soest pleit Lokaal Anders Soest voor het uitvoeren van een gedegen onderzoek naar de te verwachten verkeersdrukte in en om Soest, vooraleer te besluiten tot ingrijpende...
LAS heeft de vanaf de verkiezingen steeds initiatieven aangereikt om tegemoet te kunnen komen aan de dringende behoefte aan woningen in Soest. De coalitie heeft de oogkleppen dichtgezet voor elke vorm van bebouwing in wat zij als 'polder' definiëren....
Hans Boks is voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart opnieuw verkozen als lijsttrekker van Lokaal Anders Soest (LAS). Bij de verkiezingen in 2014 was Hans eveneens de nummer één van LAS. Na de eerste termijn staat Hans Boks in de...
Wij gaan het ánders doen in Soest  en willen meer verbinden! Anders door krachten te bundelen, het bestuur naar de inwoners te brengen en sámen te investeren in een sterker en mooier Soest.  LAS ziet kansen en wil deze benutten,...
Een stukje geschiedenis dr.De Voslaan. Op de dr. Rupertlaan zijn in de jaren zeventig huizen gebouwd. Om de prijzen van de huizen binnen de perken te houden is een stuk grond aan de dr. De Voslaan niet toegevoegd aan de...
Gepubliceerd: 07/03/2014 Veranderen én verbinden, dat is LAS Lokaal Anders Soest staat voor veranderen en verbinden. Het veranderen van het politieke leefklimaat door als politiek verbindingen te leggen met de inwoners, ondernemers en Soester instanties, zoals bijvoorbeeld de stichting Balans, die...
Wat vindt LAS van vluchtelingen in Soest en Soesterberg? Er zijn vluchtelingen en aan de opvang moet ook Soest haar steentje bijdragen. Als we de berichten vanuit het COA goed interpreteren dan zou de noodopvang in het voormalig museum beperkte impact...
Komkommertijd of niet, feit is dat het NOC*NSF vorige week met een BERICHT naar buiten kwam over subsidie voor sportaccommodaties. De Soester sporters vissen helaas achter het net bij de verdeling van 87 miljoen euro voor de verbetering van sportaccommodaties als het o.m. aan...