Raad spreekt over woningbouw in de regio Amersfoort

0
1378
Stroop de mouwen op
Stroop de mouwen op!

In een zoveelste poging om niet mee te doen aan het oplossen van de woningnood in Soest, heeft GGS donderdag 6 februari  het onderspit gedolven. De raad is akkoord gegaan met voorstellen die door de regio Amersfoort worden opgenomen in de nieuw te ontwikkelen Regionale Ruimtelijke Visie (RRV)

Door de regio is het afgelopen jaar overleg gevoerd met organisaties en enthousiaste inwoners met als uitkomst diverse adviesrapporten, die als basis dienen voor verder te ontwikkelen beleid.

Al in 2017 is door de minister een opdracht aan de provincies gegeven om aan de slag te gaan met de vier belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia:

  • klimaatadaptatie,
  • hervorming van de landbouw,
  • woonbehoefte
  • energietransitie

De vraag is op welke wijze dit opgepakt kan worden, zodat het de meeste maatschappelijke meerwaarde genereert. Het rijk is bereid hier veel geld in te investeren, maar heeft tegelijk behoefte om inzicht te krijgen in de maatschappelijke effecten van deze overheidsinvesteringen. (bv. toename van mobiliteit door een woningbouwlocatie wordt niet duidelijk in een grondexploitatie, terwijl CO2-uitstoot bij uitstek een nationale zorg is.)

Deze opgaven zijn onderling nauw met elkaar verbonden. De omvang en samenhang overstijgt de kleinere gemeenten en is te omvangrijk voor een provincie als geheel.

In lijn met de landelijke visie, zijn deze opgaven daarom bij de regio’s ondergebracht, waarbij de provincie de eindverantwoordelijkheid heeft.

De gemeenteraad van  Soest (met name de fracties van GGS en VVD) heeft zich steeds verzet tegen een samenwerking in de regio, uit angst voor inmenging van buiten.

De belangrijkste overweging daarbij is de inzet van het college: niet bouwen buiten de rode contouren.

Met een gepassioneerd betoog wist raadslid Hans Boks de meerderheid te overtuigen van het grote belang van optimaal blijven meedoen in de regio, waarmee het afbraakvoorstel van GGS naar de prullenbak werd verwezen.

De inzet zou volgens LAS moeten zijn: hoe kan ons hele grondgebied ingezet worden om de vier opgaven (klimaat, boeren, wonen, energie) de juiste plek te geven.

Bescherm de polder, door er groene contouren te realiseren (zie concept Provinciale Omgevingsvisie)

Gebruik de overgebleven plekken als zoeklocaties voor energietransitie en/of wonen.

Alleen in goede samenwerking met de omgeving, dus ook met de Regio Amersfoort, kunnen we antwoord geven op de vraag: hoe behouden we een leefbaar Soest en Soesterberg, ook voor de komende generaties.

Het opnemen in de RRV, van de goede ideeën over wonen, die door vele enthousiaste inwoners van onze regio – en dus ook uit Soest- zijn bedacht, is een mooie stap!

Hans Boks – Fractieleider Lokaal Anders Soest

LAAT EEN REACTIE ACHTER