Over nep-sinterklazen en politieke onwil

0
1434
Waartom zo moeilijk?
Nep-sinterklazen en politieke onwil.

Vorige week moest de gemeenteraad besluiten over de begroting voor 2020 en de meerjarenramingen voor 2021 tot en met 2023. Het college heeft zichzelf een opdracht gegeven: een gat van 2.5 miljoen dichten. Dit tekort ontstond voornamelijk doordat er minder geld dan verwacht vanuit het Rijk naar de gemeentes is gekomen. De begroting moet sluitend zijn, dus er werden een groot aantal bezuinigingen voorgesteld.

Die bezuinigingen mogen zo min mogelijk gevolg hebben voor onze inwoners en alle organisaties die een enorme bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp, vinden de niet-coalitie partijen Soest2002, CDA, PvdA, GroenLinks, LAS, BBS, POS en DSN.
Daar moet dan met elkaar over te praten zijn, dachten we zo. Temeer omdat er door ons met een alternatieve begroting werd aangetoond dat de bezuinigingen over 2020 onnodig zijn. Het Rijk heeft al in september bij Soest gemeld, daartoe voldoende geld (2 miljoen extra) beschikbaar te stellen!

De coalitie van GGS-VVD-D66-CU/SGP gaf bij zijn aantreden aan graag te willen samenwerken met de niet-coalitiepartijen. In een democratie betekent dat een beetje geven en een beetje krijgen. Maar allemaal vanuit hetzelfde doel: het moet goed wonen in Soest en Soesterberg zijn.
De “gezamenlijkheidsgedachte” van de coalitie bleek echter niet veel waard: GGS maakte ons uit voor nep-Sinterklazen en de amendementen die de grote bezuinigingen op welzijn, sport, cultuur en milieueducatie ongedaan moesten maken werden door hen van tafel geveegd. De coalitie houdt vast aan pijnlijke bezuinigingen en zware lastenverzwaring.
Een uiterste poging van de gehele oppositie, om nog iets van de pijnlijke bezuinigingen ongedaan te maken, kreeg de steun van alle partijen, behalve de VVD. De begroting werd daarna gewoon vastgesteld met als resultaat teleurstelling en grote onzekerheid voor veel van onze inwoners die afhankelijk zijn van, of plezier beleven aan de cultuur, de welzijnsinstellingen én de sport. Zij staan voor pijnlijke keuzes: mensen ontslaan, gebouwen afstoten, activiteiten beëindigen?

Samenwerken is gelukt: alle niet-coalitie partijen hebben met vereende krachten geprobeerd de kwalijkste onderdelen van deze begroting aangepast te krijgen. Helaas bleven daarin de vier coalitiepartijen achter. Dat spijt ons. Nog steeds hebben wij de behoefte om samen met alle partijen in de gemeenteraad tot breed gedragen oplossingen te komen. En zo gaan wij verder.
Tot ver na Sinterklaas …..

Lokaal Anders Soest

LAAT EEN REACTIE ACHTER