Verkeerde Zuinigheid

1
3275
O% rente en geld tekort ?

Verkeerde zuinigheid, door ongegronde angst

Het college van Soest stelt zichzelf een mega bezuinigingsdoel: 2,5 miljoen per jaar in de komende vier jaar! Geheel in lijn met het al jaren gevoerde vrekkige beleid van achtereenvolgende colleges.
Wel vasthouden aan de eigen megalomane plannen, maar de lasten éénzijdig bij de inwoners leggen.
Het woordenboek zegt over vrekkigheid: “Nederlanders waren vroeger heel vrekkig, maar dat is de laatste decennia sterk veranderd.”
Zo niet bij het gemeentebestuur van Soest.
Om “daadkracht” uit te stralen wordt GGS lichtgroen en plundert de VVD de portemonnee van de eigen achterban.
Beide zitten dicht bij kiezersbedrog.

Geen zicht op de gevolgen
De afspraak was, dat het college in de begroting uitvoerig zou stilstaan bij de maatschappelijke gevolgen van mogelijke bezuinigingsvoorstellen. Niet dus. Er is alleen aandacht voor (het mogelijke gebrek aan) financiële middelen. Geen woord over de maatschappelijke gevolgen. Dat wordt overgelaten aan de inwoners, die massaal hun wrevel en soms woede donderdag lieten horen in de raad.

Tijdens de zomervakantie heeft dit college allerlei maatregelen bedacht, die helaas goede en noodzakelijke initiatieven afbreken: 300 ouderen raken hun wekelijkse kaart- en spelmiddagen kwijt, de 2.000 (binnen)sporters gaan tientjes meer betalen voor hun uurtje sporten, of moeten stoppen, de schooljeugd krijgt geen natuurles meer, op vrijdag gaat het gemeentehuis dicht(!) en het jagen op “witwas-criminelen” wordt twee jaar stilgezet! Omdat dat nog niet voldoende oplevert, moet de OZB voor huizen met 10% omhoog.
Voor bedrijfspanden wordt dat zelfs 30%.

Waarom deugt dit niet?
LAS ontkent niet dat er een financieel probleem is. Wij verschillen echter van mening over de gekozen oplossing.
Gemeenten hebben richtlijnen vanuit de wet, die door de toezichthouder (provincie) worden getoetst. Ook zonder de nu aangekondigde bezuinigingen en lastenverzwaringen, voldoet Soest ruimschoots aan alle richtlijnen. Twee daarvan worden door het college benoemd, als redenen voor de bezuinigingen.
Echter, zelfs de extra reserves, die wij daar als Soest bovenop hebben vastgesteld, worden niet aangesproken!
Een gemeente moet structureel (op afzienbare termijn) haar inkomsten en uitgaven in balans hebben: zonder alle verslechteringen is begroting structureel op orde!

De huidige problemen worden veroorzaakt door een naar verwachting tijdelijke korting op de rijksuitkeringen. Ook het college beschouwt dit als “onvoorzien, tijdelijk en hopelijk incidenteel”, maar kiest ervoor om deze tijdelijke tegenvaller te repareren met langlopende bezuinigingen en OZB-verhoging.

Pijnlijke bezuinigingen en zware lastenverhogingen zijn niet nodig!
In onze alternatieve begroting stelt de oppositie voor, om deze incidentele tegenvallers voor één jaar uit de daarvoor aangehouden reserves te betalen. Bij de begroting van 2021 kan, op basis van de dan beschikbare informatie o.a. over de rijksbijdragen, een nieuwe afweging gemaakt worden.

De alternatieve begroting is nog steeds structureel op orde, de reserve blijft ook ruim boven het door de Soester raad gewenst niveau: 6 miljoen boven de wettelijke grens!
Er hoeft dus nu nog niets gekort te worden. Het is wel verstandig om op het aanbod van álle insprekers in te gaan, om gezamenlijk te onderzoeken waar de mogelijkheden vanaf 2021 liggen.
Geen plunderen van de reserves dus, maar voor slechts één jaar deze reserves gebruiken waar ze voor bedoelt zijn. Dat stelt de gemeente in staat om goed te besturen en brengt de rust terug bij de welzijnsinstellingen, scholen, sportclubs en huizenbezitters.
En de politiek houdt z’n geloofwaardigheid; ook niet onbelangrijk.

Fractie Lokaal Anders Soest

1 REACTIE

  1. Ik lees alleen maar bezuinigen op sport, cultuur, sociaal domein en verhogen OZB, maar ik lees helemaal niets op bezuinigen op de eigen dienst ( het gemeentehuis).
    Wat wordt daar gedaan om de tering naar de nering te zetten????
    En OZB verhogen is wel heel gemakkelijk!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER