Waar komt woningbouw in Soest?

0
1235

LAS heeft de vanaf de verkiezingen steeds initiatieven aangereikt om tegemoet te kunnen komen aan de dringende behoefte aan woningen in Soest. De coalitie heeft de oogkleppen dichtgezet voor elke vorm van bebouwing in wat zij als ‘polder’ definiëren. Slechts postzegelplekjes binnen de bebouwing kunnen overwogen worden. Dat daarbij het woon, leef en speelklimaat in de wijken geweld wordt aangedaan lijkt hen niet te storen. Als ‘De polder’ maar open blijft.

Ook leeft de idee dat Soest een dergelijk beleid tot in lengte van tijden kan volhouden. Een illusie naar onze inzichten. Dat je samenwerking binnen de regio negeert, daar kan je misschien nog (even) mee wegkomen. Bij gebreke aan voldoende inzet en realisatie van nieuwbouw zal op een zeker moment de provincie ingrijpen. ZOVER MOET HET NIET KOMEN.  Op dat moment is elke invloed en regie uit handen genomen… ook voor wat betreft de polder.

Graag geven wij u een kijkje in (onderstaande) recente correspondentie die de inzet van de coalitie hierin weergeeft. Wij staan achter een beleid waar bebouwing beoordeeld wordt vanuit een “hoe kan het wel” perspectief.

Wilt u meer weten, hebt u vragen of beter oplossingen? Neem kontakt op met onze fractieleden!

Hans Boks

Bouwen op TBS terrein (klik op deze link)

Soest voor de Soesters ?

LAAT EEN REACTIE ACHTER