Natuurbegraafplaats Soest ten grave gedragen!

0
2840

Wederom een idee van het college dat zonder de Soester inwoners te horen, voortijdig wordt ingetrokken. Jammer van de energie en het verlies van vertrouwen in de politiek. Het plan is nu van de baan dank zij de grote inzet van het Buurtcomité Wieksloot. Dit comité bracht aan het licht dat het onderzoek dat aan de begraafplaats ten grondslag lag, “besmet” was hetgeen tot intrekking van de plannen heeft geleid.

Opnieuw blijkt dat het college met veel bravour de oplossing dacht te hebben voor het probleem SEC/Hees, dit zonder goed overleg met alle betrokkenen. De gemeente had voor dat plannetje echter de medewerking nodig van grondeigenaar ASR.  Met een schamele €10.000 per jaar voor Soest zou ASR zelf in de komende jaren circa €25 miljoen binnenhalen.

De koppeling met de (negatieve?) consequenties voor de buitensport is opmerkelijk. Ook dit onderdeel van het dossier wordt ongetwijfeld vervolgd…

Onderstaand het bericht van de wethouder aan de Gemeenteraad.

_____________________________________________________________________

Onderwerp: Initiatief natuurbegraven ingetrokken

Beste leden van de raad,

Afgelopen donderdag informeerde ik u dat er via het ‘comité tot behoud van de bossen van Soest-begraaf de natuur niet’ informatie tot mij was gekomen, die twijfels opriep over de betrouwbaarheid van het natuuronderzoek. Dit onderzoek was gedaan in het kader van het realiseren van een nieuwe sportaccommodatie en het plan van a.s.r. en Van Waarde voor natuurbegraven. Ik heb u ook gemeld dat het huidige onderzoeksrapport onbruikbaar is geworden.

In de afgelopen dagen is er veel nagedacht door en contact geweest met alle partijen. Het college is vandaag in een extra vergadering bij elkaar gekomen om zich te beraden hoe om te gaan met de ontstane situatie. Het college zou morgen verder praten over de vervolgstappen. Ook bij Van Waarde en a.s.r. is nagedacht hoe nu om te gaan met de ontstane situatie. Met als resultaat dat Van Waarde natuurbegraven vandaag tot de conclusie is gekomen dat er onvoldoende draagvlak is voor het plan van natuurbegraven en dat zij daarom hun plan terugtrekken.

Het college gebruikt de komende weken om te verkennen wat dit betekent voor de plannen voor de toekomst van de buitensport. We houden hierbij contact met a.s.r. en de sportverenigingen.

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Vriendelijke groet,

Janne Pijnenborg

LAAT EEN REACTIE ACHTER