Sporthal Overhees: wordt vervolgd

0
1377

Gemeenteraad volgt voorstel college

Het college heeft voorgesteld om de discussie over de nieuw te bouwen sporthal voort te zetten ná de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Al in juni 2017 werd een motie van Lokaal Anders Soest (LAS) nota bene verworpen door VVD, PvdA, CDA, D66 en Soest2002. Naar aanleiding van zeer goed beargumenteerde bezwaren van buurtbewoners en hun duidelijke afwijzing voor bouwen in Overhees, riep de motie op tot een bredere zoektocht naar (ook) duurzame oplossingen Maar dan wel buiten Overhees!

Met het aannemen van dit voorstel van het college lijkt de motie van LAS na 7 maanden van onduidelijkheid alsnog te worden uitgevoerd. In de betreffende motie heeft LAS ook  gevraagd om tijdig- en voldoende onderhoud van sporthal Beukendal. Door uitstel moet huidige sporthal op zijn minst een veilige omgeving blijven voor alle sportbeoefenaars en overige bezoekers.

LAS gaat over dit veiligheidsaspect vragen stellen aan het college met als doel om een garantie te verkrijgen voor de veiligheid van de bezoekers van Beukendal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER