College geeft zichzelf een pluim

0
1489

De uitspraak van onze 100-jarige Annie van Fulpen-van den Heuvel in de Soester Courant was treffend. “De wolken zijn nergens zo mooi als in Soest.” Na 10,20,30 jaar dát nog steeds te horen van de dan 100 jarigen!”  Die ambitie ligt ook onder en in het coalitieakkoord waarmee deze raadsperiode in 2014 begon.

Het college stelt in de onlangs besproken begroting dat de “ambities uit dat akkoord in hoge mate waargemaakt zijn”.  De raad is het daar mee eens. LAS denkt daar anders over.
LAS is van mening dat er op veel terreinen vooruitgang is geboekt; in hoge mate is echter “in hoge mate” overdreven.

Enkele voorbeelden:

De ambities bij bestuurlijke vernieuwing, een thema dat niet door alle coalitiepartijen met passie beleefd wordt, worden volgens LAS bij lange na niet gehaald. Dit ondanks de intensieve inspanningen van de portefeuillehouder.
Soester(berger)s melden hierover, gevraagd en ongevraagd, dat zij regelmatig teleurstelling beleven. Zij komen naar een voorlichting of participatiebijeenkomst.
Soms al tijdens die bijeenkomsten (Smitsveen-Open Hof/Sporthal/Heideweg) maar vooral daarna is er teleurstelling omdat de invloed die men blijkt te hebben, niet voldoet aan de verwachtingen. (Wij zijn Soest – Heijbergh)

Wat wij van inwoners horen, is dat op het terrein van bestuurlijke vernieuwing nog nauwelijks een begin gemaakt is om de ambities waar te maken.

Excellente dienstverlening
Goed rapportcijfer?
Bij Ruimtelijke Ordening  bestaan lange wachttijden, leidend tot veel chagrijn, hetgeen in allerlei sociale verbanden breed wordt uitgemeten. Dát rapportcijfer staat nergens, maar is beslist een onvoldoende. LAS ziet in de begroting geen structurele maatregelen om hier verandering in aan te brengen.

Achten onze collega’s in de raad de ambities hier ook in hoge mate waargemaakt? LAS vindt dat niet.

Wonen en RO
Bouwen naar behoefte is de ambitie. Wat ziet de inwoner daarvan? Na vier jaar is er nog geen idee van de behoefte, laat staan van bouwen. COSBO wordt bedankt voor haar inspanning en mag haar met veel zorg gemaakte plan op dat terrein niet uitvoeren.

Hoezo, in hoge mate de ambitie waargemaakt?

Zorg en welzijn
Ambitie: Bestendigen van één zorgzaam Soest. Een Soest van meer overleggen dan opleggen, van meer aanvinken dan afvinken en van 1 gezin 1 regisseur.  En wat ziet de inwoner? Een artikel in de krant waar sprake is van wel 27 dienstverleners op 1 gezin!
Zo slecht is het vast niet, maar in de beeldvorming doet dat geen goed. Daar krijg je geen vertrouwen mee.

Dat kan toch niet voldoen aan de ambitie?

Toch heeft de raad besloten dat “alle ambities in hoge mate gerealiseerd zijn”. Dat geeft iedereen een goed gevoel. Als enige verstoort LAS dat feestje. LAS geeft in de raad, op de plek waar dat hoort, tegengas.

De beoordeling dat de ambities in hoge mate waargemaakt zijn, vindt z’n weerslag in deze, terughoudende begroting.

Tenminste op de genoemde thema’s wordt niet doorgepakt, vanuit de gedachte dat het allemaal gerealiseerd is, de ambitie al is waargemaakt: het is goed.

Deze ambitieloze begroting voor 2018 is met applaus door alle andere partijen aangenomen, met alleen LAS tegen.

Waar kan het dan nog over gaan in maart 2018? Vier jaar op de winkel passen?

LAS ziet en spreekt veel inwoners, vaak teleurgesteld, boos, maar nog vaker met ideeën en plannen (ambities) voor een mooier Soest(erberg). De teleurstelling en boosheid zit meestal in de ervaringen met de gemeente. Hun ideeën en suggesties, ja zelfs uitgewerkte plannen, worden minzaam aangehoord, om vervolgens in het beste geval in stroperigheid te verdrinken.

LAS wil een coalitie met de inwoners sluiten om hen daarmee rechtstreeks met het gemeentebestuur te verbinden. Samen met de inwoners werken aan een mooi en vitaal Soest.

LAS zal met haar plannen, opgehaald en getoetst bij de kiezers, straks de verkiezingen ingaan.

Met voldoende stemmen op LAS, maakt Soest meer kans op het alsnog invullen van de ambities van zoveel inwoners.

En… Nog steeds zijn de wolken nergens zo mooi als in Soest.

Kijkend door de bril van onze inwoners wil LAS dat graag zo houden

LAAT EEN REACTIE ACHTER