Verkeersplan Soest Zuid

0
1407

(Verder meepraten over het) Verkeersplan Soest Zuid

In het Verkiezingsprogramma 2014 van Lokaal Anders Soest pleit Lokaal Anders Soest voor het uitvoeren van een gedegen onderzoek naar de te verwachten verkeersdrukte in en om Soest, vooraleer te besluiten tot ingrijpende en kostbare verkeersmaatregelen, zoals het aanleggen van een spoortunnel in Soest Zuid of een extra hoofdverkeersweg.

Situatie eind 2016:
Inmiddels geldt:
Het LAS-speerpunt van het doen van een gedegen onderzoek naar de te verwachten verkeersdrukte is uitgevoerd. Dit onderzoek wijst uit dat de verwachtte verkeersdruk in 2020, die door een aantal politieke partijen als bedreigend voor de doorstroom werd betiteld, niet bewaarheid zal worden. Sterker nog, het zou zelfs in 2030 weleens minder druk kunnen zijn. De onderzoekers houden zich in deze vaag. Zij zeggen: het kan links om en het kan rechtsom.
Het is net verkeer…

De Gemeenteraad heeft definitief besloten dat er géén spoortunnel komt in Soest Zuid.


Hoe verder (in 2017 en daarna)?

Lokaal Anders Soest vindt dat er weldegelijk enkele maatregelen getroffen moeten worden om de verkeersdruk en –doorstroming in Soest Zuid te bevorderen, maar die hoeven niet zo ingrijpend en duur te zijn als eerder voorgesteld.

Welke maatregelen dat het beste kunnen zijn?  Dat wil Lokaal Anders Soest graag in overleg met inwoners en andere belanghebbenden bepalen en bepleiten. De Gemeente heeft inmiddels een klankbordgroep ingesteld om met haar hierover na te denken. Bent u daarvoor niet uitgenodigd en wilt u wel graag hierover overleggen, met ons, meldt u dan op deze website bij het tabblad 3 ‘Meedoen’ aan als ‘praktijkondersteuner’. Wij nemen dan snel contact met u op.

 ssb-straat

LAAT EEN REACTIE ACHTER