Jeugdoverlast Pillenpad

0
1395

Binnen de Gemeente is er op verschillende plekken overlast van groepen jongeren die het klimaat binnen onze mooie Gemeente stevig verstieren. Park Honsbergen, Smitsveen en het Pillenpad.

Naast Smitsveen en Honsbergenet is het Pillenpad voor de jeugd een perfecte plek om, zoals zij het plegen te noemen, te chillen. Het is uit het zicht van voor hen ongewenste ogen.  Op het terrein is dankzij de inzet van het voormalige wijkbewonersteam, een aantal jaren geleden een speeltuin gerealiseerd. Echter de aanwezigheid van de hangjongeren houdt de doelgroep voor de speeltuin weg. Direct-aanwonenden van de speeltuin, waaronder drogisterij de Pil enmakelaarsbedrijf van Breukelen, hebben  veel last van de hangjeugd. Groepen van 20-30 jongeren houden  zich tot in de late uren op in de speeltuin. Dealers reden af en aan om jeugd de voorzien van drugs. U moet hier denken aan jeugd vanaf ca 12 jaar die hun drugs daar afhalen. Meldingen aan de Gemeente brachten niet het gewenste resultaat en de omwonenden zijn radeloos.. Rechtstreeks aanspreken, wat een aantal keren is gedaan, maakte het er allemaal niet beter op en men was bang voor escalatie of erger, represaille.  Lokaal Anders Soest heeft de adviseur veiligheid gevraagd om in contact te treden met de direct betrokken omwonenden en iets aan deze ongewenste situatie te gaan doen. Dat heeft er in geresulteerd dat er een begin werd gemaakt met de aanpak van de overlast. Er is een paaltje geplaatst waardoor de auto’s, waarmee de “jeugd” naar achteren reed, er  niet meer door konden. De auto’s waren opslagplaats voor de drank en drugs die daar genuttigd en verhandeld werden en ook de bronnen voor de muziek die er bij gedraaid werd

Het paaltje bij het Pillenpad is een begin geweest en inmiddels heeft de Gemeente de overlast van de jeugd in heel Soest opgepakt en is bezig met het uitwerken van verdere  plannen. Hiertoe is een bijeenkomst geweest in Smitsveen waar een en ander is toegelicht.

LAS betreurt het dat de overlast op het Pillenpad vooralsnog alleen door het afsluiten en omvormen van de speelplaats kan worden beteugeld. Wij ondersteunen deze maatregel, maar we begrijpen de grote teleurstelling bij de mensen van het voormalig wijkbewonersteam, die met zoveel energie de speelplaats tot stand hebben gebracht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER