Hoofdpijndossier Dr. De Voslaan

0
1314

Een stukje geschiedenis dr.De Voslaan.

Op de dr. Rupertlaan zijn in de jaren zeventig huizen gebouwd. Om de prijzen van de huizen binnen de perken te houden is een stuk grond aan de dr. De Voslaan niet toegevoegd aan de tuinen van de huizen die destijds gebouwd zijn. Deze grond hield de bestemming “tuingrond” en had derhalve dus geen bouwbestemming. De eigenaar van de grond heeft in 2008 bij toenmalig wethouder een verzoek ingediend voor het bouwen van twee woningen. In de adviesnota die daarop is gemaakt stond dat het bouwen van 1 of 2 woningen vanwege de aanwezige stedenbouwkundige structuur en de landschappelijke waarden niet wenselijk is. De wethouder heeft daarom het verzoek afgewezen. Opmerkelijk is dat er in 2009 een nieuw verzoek voor het bouwen van 1 woning met garage door dezelfde wethouder ineens wel gehonoreerd werd. Er is vervolgens een aantal jaren overheen gegaan omdat de Raad, die uiteindelijk de bestemmingswijziging moet goedkeuren, niet akkoord wilde gaan en in meerderheid tegen bouwen was. De gemeenteraad is door de Raad van State vervolgens tot tweemaal toe terug gefloten op haar beslissing en heeft in 2016, tandenknarsend, ingestemd met de bestemmingswijziging. Dit op advies van de advocaat die door de Gemeente is ingehuurd. Lokaal Anders Soest heeft in de Raadsvergadering waarin dit besluit is genomen het College gevraagd om nog eens met de partijen, de protesterende omwonenden en de eigenaar van de grond, om tafel te gaan. Daarin wilde het College geen initiatieven nemen. Ze vinden dat ze geen partij zijn. LAS is het daarmee niet eens.  Immers, ongeacht het genomen besluit, een gang naar de Raad van State was onvermijdelijk. Of de omwonenden zouden dit doen of de eigenaar. In beide gevallen zal de Gemeente betrokken blijven, waarmee de kosten voor de gemeente zullen blijven toenemen.. De omwonenden willen graag dat het onbebouwd blijft en hebben de koppen bij elkaar gestoken om de grond te kunnen kopen. De eigenaar wil de waarde van de grond te gelde maken. Voor beide uitganspunten is iets te zeggen… Het standpunt van Lokaal Anders Soest is daarom: Gemeente breng de partijen bij elkaar en probeer tot een oplossing te komen waarmee beide partijen tevreden kunnen zijn. Verbinden dus!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER