Actiegroep “De Heybergh” wil een uitspraak van de raad afdwingen

0
983

Het leek zo mooi, 15 plaatsen voor zware zorg, verbouwen van de Heybergh met 150.00 euro van de gemeente, nadat eerst tot sluiting was besloten. Een succes, dat geheel op het conto van de actieve burgers van Soesterberg geschreven kan worden.

Toch is er nog steeds sprake van enorme onbalans in de verdeling van het aantal zorgplaatsen en ontmoetingsruimten voor senioren over onze gemeente en lijkt er onvoldoende zekerheid voor het op termijn openhouden van de Heybergh. De gemeente zegt niet in staat te zijn om hierin garanties te geven.

Ten einde raad gaat de actiegroep het middel van burgerinitiatief inzetten, om de raad van Soest te dwingen om nu eindelijk haar verantwoordelijkheid te nemen. De actiegroep heeft hier lang mee gewacht, in de hoop dat het gemeentebestuur zélf tot openbare behandeling en uitspraken zou komen. Nu dat nog steeds niet gebeurt heeft de actiegroep besloten niet langer te wachten. Door middel van handtekeningen van burgers kan behandeling worden afgedwongen. Omdat dit onderwerp heel sterk leeft in Soesterberg, wordt op enkele duizenden steunverklaringen gerekend.

LAS heeft zich vanaf het begin ingezet voor het open houden van de Heybergh, gebaseerd op onze overtuiging dat wij, de gemeente, mede verantwoordelijk zijn voor optimale zorg aan alle zorgbehoevenden, ongeacht wie de formele zorgverlener is. Daarbij hoort ook een redelijke verdeling van voorzieningen over de Soest en Soesterberg.

Het recht op voldoende en evenredige zorg- en andere voorzieningen dient volgens LAS door de raad onderkent en bekrachtigd te worden.

Eind juli 2015 heeft LAS die uitspraak voorgelegd aan raadsleden, toen op bezoek in Soesterberg en in oktober nog eens in een raadsvergadering. Bij die behandeling bleek dat er nauwelijks steun in de raad is om iets van die verantwoordelijkheid op ons te nemen. De raad vindt bij ruime meerderheid, gesteund door het college, dat wij geen kaders kunnen stellen in het aanbieden van die zorg: daar gaan wij niet over!

Ondanks aanwijzingen vanuit Den Haag dat de gemeenten wél degelijk een rol hebben. Ondanks de grote landelijk maatschappelijke onrust over verzorgingshuizen (zoals de Heybergh). En ondanks de roep van vrijwilligers in en rond deze huizen, die óók uit beeld zijn van de gemeente.

Voor de lange termijn moet voldoende intramurale zware zorg in Soesterberg blijven. Een door ons ingebrachte motie daartoe (oktober 2015) hebben we niet in stemming gebracht, om daarmee de weg open te laten voor een latere behandeling in de raad, mogelijk op verzoek van  Soesterbergse burgers. (via handtekeningen) Dat gaat nu gebeuren en LAS heeft de actiegroep aangeboden hen daarbij waar mogelijk te ondersteunen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER