Vraag en antwoord: over BOA’s en verkeer

0
3598

Gepubliceerd: 10/03/2014

Waar staat LAS als het gaat om slepende zaken als het gaat om bijvoorbeeld verkeer (denk aan ontsluitingswegen Ossendamweg ontsluiting richting polder of rondweg door de polder) ik lees dat jullie voorstander zijn van meer inzet van BOA’s, is dit om de gemeente kas te spekken? Zaken als auto vernielingen en inbraken blijven een zaak van de politie toch? Dus bonnen uitdelen voor foutparkeren en honden poep? Heb je daar nog meer boa’s voor nodig als dat er nu al zijn? Waar staat LAS als het gaat om de afgesloten sluiproutes Blieklaan en Waldeckpiermont? Zaken die leven in Soest hoor of zie ik weinig van in jullie programma. Wanneer bekend LAS kleur in dit soort zaken?

Deze concrete vraag ontving Lokaal Anders Soest via Facebook. En een concrete vraag verdient een concreet antwoord. Dat antwoord luidt als volgt:

Hoe LAS denkt over diverse verkeersvraagstukken hebben we opgeschreven in ons programma. Uitgangspunten zijn goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en eerlijke verdeling van de verkeersdrukte.
Voor de twee afsluitingen geldt dat wij in het laatste onderzoek voldoende aanwijzingen zien om snel tot het opheffen daarvan te kunnen komen, waarbij zowel veiligheid als een eerlijke verdeling gerealiseerd worden. Opheffen dus van beide afsluitingen.
Het geld vanuit Den Haag, nu nog bedoelt voor een tunnel, mag anders ingezet worden. Daarom zijn wij tegen een tunnel en voor andere maatregelen.
Aanpassing van het station Soest Zuid, zoals de omwonenden wensen, rotondes en/ of slimme verkeerslichten brengen meer doorstroming, betere verdeling van de verkeersdruk en en dragen bij aan de veiligheid.

Met betrekking tot de BOA’s ziet LAS een aanvullende rol voor de BOA’s weggelegd. Natuurlijk zal er blijvend gehandhaafd dienen te op zaken als overlast bezorgende zaken zoals hondenpoep, fout parkeren of het dumpen van afval. Wij zien echter ook een andere rol, wat wellicht een ander soort BOA vereist, op het gebied van preventie en toezicht. Dus niet om meer geld voor de gemeente te verdienen. Geld verdienen is bijzaak, het vergroten van (het gevoel van) veiligheid is het belangrijkste. Het gaat niet om het inwonertje pesten. Daar waar het gaat om handhaven zal de BOA de situatie moeten ‘lezen’. Niet elke loslopende hond moet tot een boete leiden, niet elke jongere die ergens op zijn gemak een biertje drinkt dient een bon te krijgen, niet elke auto die fout staat geparkeerd staat verkeerd. Als iets niet tot overlast leidt, laat je het gaan. Asociaal (lees hufterig) gedrag wordt daarentegen aangepakt.
Voor wat betreft het aspect preventie zal de BOA de inwoners moeten ondersteunen in de activiteiten die zij willen ontplooien om hun wijk veiliger te maken. Mee kijken, mee denken, mee doen. Proactief en adviserend. Niet zeggen hoe het moet, dat weten de inwoners zelf, maar wel helpen om het voor elkaar te krijgen, ook richting het gemeentehuis. We make it happen moet het credo zijn.

Afsluitend het volgende. Lokaal Anders Soest wil verbinden en daarmee ook veranderen. Dit betekent heel concreet dat we het veld, lees inwoners, ondernemers en belangenorganisaties, willen betrekken in het politieke proces. Wij staan dus open voor input van het veld en indien blijkt dat dit noodzakelijk cq wenselijk is, dan stellen we onze standpunten bij. Anderen zullen dat draaikonterij noemen, wij noemen dit luisteren, denken, doen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER