Verschillende vormen van opvang asielzoekers

0
1070
Vluchtelingen in crisisnoodopvang

Vluchtelingen die ons land binnenkomen, moeten zich eerst registreren in een aanmeldcentrum, zoals Ter Apel. Maar in Ter Apel is op dit moment onvoldoende capaciteit om iedereen een slaapplek te bieden. Daarom worden vluchtelingen nu ook ondergebracht bij 72-uurs crisisnoodopvang elders in het land. In Soest is (nog) geen crisisnoodopvang geweest.

De omgeving zal relatief weinig van de vluchtelingen merken, omdat ze vooral na een lange reis veel zullen slapen en in de opvang blijven omdat ze ieder moment naar een tijdelijke noodopvang kunnen worden gebracht.

 Vluchtelingen in tijdelijke noodopvang

Deze vluchtelingen kunnen al kort in crisisnoodopvang hebben gezeten, maar ze kunnen ook rechtstreeks uit een aanmeldcentrum komen. Ze blijven een aantal weken in deze tijdelijke noodopvang en krijgen voorrang bij het herplaatsen in andere opvangvoorzieningen in Nederland.

Er ligt nu een vraag naar een tijdelijke noodopvang in het voormalige Militaire Luchtvaart Museum in Zeist bij Soesterberg.

De vluchtelingen in de tijdelijke noodopvang zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij dienen zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van derden te respecteren. Het COA legt hen onze normen en waarden, manieren en gebruiken uit. Deze vluchtelingen krijgen nog geen persoonlijke (wekelijkse) financiële toelage. De mensen in de tijdelijke noodopvang krijgen eten, drinken en verzorgingsartikelen van het COA aangeboden.

Asielzoekers in een asielzoekerscentrum

In een asielzoekerscentrum (AZC) zorgen de bewoners zoveel mogelijk voor zichzelf. Ze krijgen begeleiding gericht op de fase waarin zij in de asielprocedure zitten. Dat kan oriëntatie op de Nederlandse samenleving, voorinburgering maar ook de voorbereiding van de terugkeer zijn. De gemiddelde doorlooptijd in het AZC is 1 jaar.

Er ligt nu een voorstel om te kijken of en waar mogelijk in Soest een AZC zou kunnen komen voor 5 tot maximaal 10 jaar.

Asielzoekers met een verblijfsvergunning

Asielzoekers met een verblijfsvergunning gaan deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. Vanuit de Rijksoverheid heeft de gemeente Soest de wettelijke taak om vergunninghouders te huisvesten en dat doet de gemeente ook al. De gemeente denkt de opdracht die er nu ligt, te kunnen halen binnen de reguliere woningvoorraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER