Rotzooi op de Eng

0
1264

Was het maar zo gemakkelijk
Grote woorden van politici werken averechts

Het begon met een tweet van een wethouder over rotzooi en vernielingen op de Eng. Stukken in de landelijke kranten volgden. En daarna kwamen de hardliners uit de raad in actie: “Laat de Maresschausee dat tuig aanpakken!”

Dat was het startsein voor burgers om hun ervaringen met “dat tuig” in de pers te brengen. En logisch, want er is al jaren sprake van overlast, vernielingen en intimidatie door rondhangende jongeren. Hoewel de walgelijke situatie in het zwembad, waarbij enkele meisjes onzedelijk betast werden, geen verbinding heeft met de andere overlast, is dat verband heel snel gelegd. Het past in het grote plaatje, dat Soest onveilig zou zijn.

De raad heeft in december 2013 uitvoerig gesproken over deze overlast, mede naar aanleiding van een rekenkamer-rapport. Toen zijn afspraken gemaakt voor de aanpak. Het lijkt mij de taak van de raad om, nu de commotie weer oplaait, eerst vast te stellen of de toen gemaakte afspraken nagekomen worden.

Het college is daarin breder verantwoordelijk dan alleen de burgemeester. De wethouder van het CDA is “de baas” over de inzet van jeugd-en jongerenwerkers, die een belangrijke taak hebben op het gebied van beperking van overlast. Uitgerekend die partij doet vandaag opnieuw van zich spreken in spierballentaal. “Wij, het CDA, gaan op korte termijn in gesprek met de (eigen) wethouder!” (AD 12 juni)

Wij, Lokaal Anders Soest, hebben dat gesprek met die wethouder al weken geleden gehad, direct na haar tweet en na een gesprek van onze fractie met de jeugdwerk organisatie Balans. En – volgens onze manier van politiek bedrijven – niet aangekondigd in de pers. Wij hebben inmiddels vastgesteld dat er sindsdien veel is ondernomen, om volgens eerder gemaakte afspraken in de driehoek gemeente, politie en jeugdwerk, nog intensiever te gaan acteren. Zowel repressief- als preventief.

En natuurlijk moet er bij de incidenten, zoals bij de Springbokken en het zwembad, adequaat en snel gereageerd worden. Ook daarin voorzien de eerder genoemde afspraken. Wij zullen ook hierbij, vanuit onze controlerende taak, de vinger aan de pols houden.

Hans Boks
Lokaal Anders Soest

LAAT EEN REACTIE ACHTER