Poppenkast

0
1056

Het kan raar lopen in het college..

Na de sloop van het Dorpshuis in Soesterberg wordt met smart gewacht op een nieuw sociaal cultureel centrum. Hiervoor waren 2 locaties mogelijk: de marechausseekazerne of nieuwbouw op het evenemententerrein.

In oktober 2013 is door de Gemeenteraad het democratisch tot stand gekomen besluit genomen dat het centrum op het evenemententerrein gebouwd zal worden. CDA en D66 waren hier voorstander van. Soest 2002 daarentegen wilde het centrum onderbrengen in de Marechausseekazerne. Soest 2002 heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat zij, mochten ze een plaats in het college krijgen, niet zouden schromen om het raadsbesluit terug te draaien.

Ondanks een verlies in zetels bij de laatste verkiezingen maakt Soest 2002 deel uit van het college. De partij probeert nu voor elkaar te krijgen wat zij de kiezer beloofd heeft: het raadsbesluit terugdraaien. Aangezien CDA en D66 wel voorstander waren van een cultureel Centrum op het evenemententerrein kan dit niet zomaar. Dus is blijkbaar de gedachte nu: “Tom Poes verzin een list”.

En de list is om de rekenkamer nog eens te laten bekijken of het genomen besluit financieel voldoende robuust is, om op deze manier zonder gezichtsverlies van welke partij dan ook het genomen besluit te kunnen herzien.

De stichting  Dorpshuis heeft voor de verkoop van het oude Dorpshuis ca € 800.0000 ontvangen. Onder de voorwaarde dat zij bij de oprichting van een nieuw Sociaal Cultureel Centrum een stem in het kapittel hebben, is de stichting bereid dit bedrag  te investeren in de nieuwbouw. Tijdens de vorige raadsperiode vond de toenmalige  fractievoorzitter van Soest 2002 dat er onder geen beding gebogen mocht worden onder deze voorwaarden. De huidige  fractievoorzitter van Soest 2002 heeft hier echter geen moeite mee.

Een verzoek aan de rekenkamer kan en mag volgens de regels. Het is vervolgens aan de rekenkamercommissie of ze aan een verzoek mee willen werken. Maar het is absoluut niet de bedoeling de rekenkamer voor een politiek karretje te spannen. Wij zijn daarom benieuwd of de rekenkamercommissie mee wil spelen in de poppenkast van het nieuwe college of dat zij blijk van inzicht geeft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER