Home tijdens voor 19 maart

0
1073

Wij gaan het ánders doen in Soest  en willen meer verbinden! Anders door krachten te bundelen, het bestuur naar de inwoners te brengen en sámen te investeren in een sterker en mooier Soest. 

LAS ziet kansen en wil deze benutten, juist in deze voor velen lastige tijd. Het Rijk gaat taken op het gebied van zorg, bijstand en werk overhevelen naar de Gemeente. Wij  zien dit als een kansrijke uitdaging. Zelfredzaamheid en hulp bieden binnen de eigen omgeving komen centraal te staan. 

De rol van het gemeentebestuur moet gaan veranderen. Besturen is in onze ogen meer dan het bewaken van het algemeen belang, meer dan op de winkel passen. De landelijke politiek blijkt niet in staat om mensen echt te bereiken. Dat kan de gemeentepolitiek wel. De gemeente kan de noodzakelijke verbinding maken door ideeën en initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties te stimuleren.

Sociale netwerken zijn van grote waarde om Soest nog mooier te maken, zodat iedereen die mee wil doen ook kán meedoen. Een mooi Soest betekent ook de lokale economie versterken. De unieke combinaties van ligging, landschappen en mensen met mogelijkheden vormen een prachtige uitdaging.

Stemmen op LAS betekent een begin maken met een nieuwe toekomst. Anders dan anderen: het gemeenschappelijk belang nastreven en het eigen belang opzij zetten. Geen korte termijn politiek, maar de focus gericht op de lange termijn.

Graag nodigen wij u uit om u te laten inspireren door het Verkiezingsprogramma van Lokaal Anders Soest (LAS).

LAAT EEN REACTIE ACHTER